poi_banner_image

Ho Chi Minh City Museum, Saigon (Vietnam)

65 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam
10.7759578 106.6996391