poi_banner_image

Po-i-Kalyan, Bukhara (Uzbekistan)

Po-i-Kalan or Poi Kalan is an Islamic religious complex located around the Kalan minaret in Bukhara Uzbekistan.Po-i-Kalan or Poi Kalan is an Islamic religious complex located around the Kalan minaret in Bukhara Uzbekistan.

Xo ja Nurobod ko chasi Buxoro Uzbekistan 200100
39.77583 64.41417